Artikel: Werkvorm om de teamsamenwerking te bespreken

We bespreken in deze reeks artikelen een aantal werkvormen waarmee je Samenspel in Teams in kan zetten voor trainingen, teamoverleggen of bijeenkomsten. Het spel wordt hierin gebruikt als middel om het proces van teamontwikkeling te stimuleren en de samenwerking in het team bespreekbaar te maken.

In deel 2 laten we zien hoe Samenspel in Teams ingezet kan worden om belangrijke thema’s binnen een team bespreekbaar te maken. Paragraaf 1 staat in het teken van de voorbereiding voor de trainer/spelleider. In paragraaf 2 worden handvatten en voorbeelden aangereikt om het groepsproces tijdens de opdracht bij te sturen. Ten slotte geven we in paragraaf 3 instructies en tips voor een goede nabespreking!

Lees meer


© 2013 | Meer met Teams | Abel Tasmanstraat 7bis | 3531 GR Utrecht | E-mail: info@meermetteams.nl